medicinsk fickordbok

date de sortie s6 repolarisation

uppbyggnad av en vilopotential (elektrisk spänning i ett membran) efter en depolarisation.
facebooktwitter