medicinsk fickordbok

dejting 35 gravid retention

kvarhållande: retentio testis försenad nedvandring av testikeln till pungen; r. urinae urinstämma, oförmåga att kasta urin.
facebooktwitter