medicinsk fickordbok

dejting tv program tv RLS-85

reaction level scale (eng.), gradering av medvetandegrad genom bedömning av vakenhet och motoriska funktioner vid smärtstimulering.
facebooktwitter