medicinsk fickordbok

date chat fragen sertralin

antidepressivum (SSRI): depression, tvångssyndrom, panikångest, posttraumatiskt stressyndrom, social fobi.
facebooktwitter