medicinsk fickordbok

dejta innan tillsammans igen slemsäck

bursa mucosa, vätskeinnehållande hålrum intill vissa leder som underlättar rörelse.
facebooktwitter