medicinsk fickordbok

date granted definition spatial

som avser lokalisering i rummet, s. förmåga förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra (kräver intakt syn, hörsel, känsel och balans).
facebooktwitter