medicinsk fickordbok

date ariane app spongiform encefalopati

hjärnsjukdom ledande till nervcellsdöd och ärrbildning i hjärnans grå substans.
facebooktwitter