medicinsk fickordbok

dejta yngre tjej intresserad status

tillstånd: s. asthmaticus tätt på varandra följande astmaanfall eller ett långvarigt anfall; s. epilepticus anfallsaktivitet som pågår i mer än 30 minuter eller upprepade anfall utan att patienten återfår medvetandet.
facebooktwitter