medicinsk fickordbok

dejta på internet oss stressinkontinens

urininkontinens vid förhöjt buktryck, t.ex. vid hosta och nysning.
facebooktwitter