medicinsk fickordbok

dejting 16 år idag subsolid

om en person som är distraherad, suggererad, opålitlig, nyckfull och inkonsekvent; bristen på personlighetskärna hindrar samordning i personens strävanden.
facebooktwitter