medicinsk fickordbok

dejtingsajt för araber T-celler

T-lymfocyter, 1. hjälpar T-celler producerar tillväxtfaktorer till andra vita blodkroppar och är viktiga för reglering av ett immunsvar beroende på typ av immunologisk reaktion; cytotoxiska T-celler svarar för det specifika cellmedierade immunförsvaret mot t.ex. tumörer eller virusinfekterade celler.
facebooktwitter