medicinsk fickordbok

date chat line temporalisarterit

arteritis temporalis, typ av jättecellsarterit med inflammation av tinningartären och ibland synnervsartären.
facebooktwitter