medicinsk fickordbok

romantisk date bergen tetanus

stelkramp, infektionssjukdom som leder till allvarliga muskelkramper, orsakad av bakterien Clostridium tetani som finns i jord och djurs avföring.
facebooktwitter