medicinsk fickordbok

nätdejting utomlands csn TIBC

total iron binding capacity (eng.), blodplasmas förmåga att binda järn främst via transferrin.
facebooktwitter