medicinsk fickordbok

dejta 4 månader tics

ofrivilliga, återkommande och svårkontrollerbara muskel- eller nervryckningar som antingen kan vara motoriska eller vokala.
facebooktwitter