medicinsk fickordbok

match date range in excel toxisk pustuloderma

akut generaliserad exantematös pustulos, AGEP, hudmanisfestation, som biverkan av ett läkemedel, med utbredda hudrodnader och millimeterstora varhärdar.
facebooktwitter