medicinsk fickordbok

hur gör man när man dejtar trokar

troakar, instrument med en spets innesluten i ett rör för tappning av vätska, införande av kateter och access till hålighet.
facebooktwitter