medicinsk fickordbok

dejting norge tromboplastintid

aktiverad partiell tromboplastintid, APTT, metod att mäta blodets koagulationsförmåga.
facebooktwitter