medicinsk fickordbok

att börja dejta tumör

onormal vävnadsnybildning orsakad av okontrollerad celltillväxt, av antingen god- eller elakartad karaktär.
facebooktwitter