medicinsk fickordbok

date utility definition tunntarm

intestinum tenue, längsta delen av matspjälkningskanalen mellan magsäck och tjocktarm.
facebooktwitter