medicinsk fickordbok

date definition verb tuppjuck

delirium tremens, skakningar, svettningar, hjärtklappning, vanföreställningar och förvirring efter avslutad långvarig alkoholkonsumtion.
facebooktwitter